Thuiswerken en de werkgever

Hybride werken: Wat moet je werkgever voor je regelen?

Hybride werken is tegenwoordig niet meer weg te denken. De wereld is veranderd, en ook de manier waarop we werken. Steeds meer organisaties omarmen hybride werkmodellen, waarbij werknemers een deel van hun werkweek thuis doorbrengen. Maar wat betekent dit voor jou als werknemer, en wat moet je werkgever allemaal regelen? We hebben de antwoorden op veelgestelde vragen en handige tips voor je op een rijtje gezet.

1. Heb ik recht op thuiswerken?

Nee, er bestaat geen wettelijk recht op thuiswerken. Jij als werknemer kunt echter wel een verzoek indienen om vanuit huis te werken. Je werkgever kan dit verzoek in principe niet zomaar afwijzen, maar moet dit schriftelijk en gemotiveerd doen. Er hoeft geen sprake te zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang voor afwijzing.

2. Is mijn werkgever verantwoordelijk voor mijn ergonomische thuiswerkplek

Jazeker! De Nederlandse wet legt de verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek, ook thuis, bij je werkgever. Dit is de zorgplicht en staat vastgelegd in de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek. Een werkplek in de eigen woning moet voldoen aan de ergonomische beginselen. Dit betekent het beeldscherm op de juiste hoogte (geen pakpapier), afstemmen van stoel- en tafelhoogte. Bij het werken met een laptop is het nodig om deze op een verhoger te plaatsen en een extra toetsenbord, bij voorkeur compact en muis te gebruiken. Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar het assortiment van Aptiq dat ergonomische en stijlvolle bureau accessoires aanbiedt.

3. Kan mijn werkgever een boete krijgen als thuiswerkplekken niet voldoen?

In principe zijn werkgevers verplicht om te zorgen voor ergonomische thuiswerkplekken. Als je werkgever hier niet aan voldoet, kan de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) boetes opleggen. Dus ja, er kunnen boetes worden opgelegd als thuiswerkplekken niet voldoen aan de wettelijke eisen.

4. Is mijn werkgever aansprakelijk bij ongevallen of medische klachten?

Ja, je werkgever kan aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of medische klachten die het gevolg zijn van een onjuiste of onveilige thuiswerkplek. Daarom is het van groot belang dat werkgevers ervoor zorgen dat thuiswerkplekken ergonomisch en veilig zijn ingericht.

5. Is een thuiswerkovereenkomst verplicht?

Hoewel er geen wettelijke verplichting is voor een thuiswerkovereenkomst, is het wel verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Een thuiswerkovereenkomst kan de verwachtingen en verantwoordelijkheden van zowel de werkgever als de werknemer duidelijk maken.

6. Heb ik recht op een thuiswerkvergoeding?

Er is geen algemene wettelijke verplichting voor werkgevers om een thuiswerkvergoeding te bieden. Dit kan echter wel afhangen van de specifieke omstandigheden en afspraken binnen jouw organisatie. Het is raadzaam om hierover in overleg te treden met je werkgever.

Kortom, hybride werken is de nieuwe norm, maar dat betekent niet dat je aan je lot wordt overgelaten. Jouw werkgever heeft een zorgplicht om te zorgen voor een ergonomische thuiswerkplek en een veilige werkomgeving. Vergeet niet om in gesprek te gaan met je werkgever om ervoor te zorgen dat jij optimaal kunt presteren, waar je ook werkt. Samen kunnen jullie een gezonde balans vinden tussen werk en thuis. Voor meer informatie kun je ook terecht op Arboned.nl  bij de rijksoverheid.